Qëndroni në kontakt !

Adresat:
Në Tiranë: Bulevardi “Zogu I”, Ndërtesa nr. 53, kati 4
Tel: 042 260998 / Fax: 042 264313 / Cel: 069 406 4320
Në Lezhë: Lagja “Besëlidhja”, Ndërtesa tek ish “Raiffeisen Bank”, kati 3
Tel-Fax: 021 523715 / Cel: 069 406 4321
Në Durrës: Lagja 4, tek ish Këneta, Godina 9/398, kati 2
Tel-Fax: 052 220446 / Cel: 069 707 1461
Në Shkodër: HEC – Vau Dejës, Shkodër
Tel-Fax: 026 140836 / Cel: 069 702 1839