parallax background

TRAJNIME

Njohuri dhe aftësim profesional

N.S.S ofron trajnime profesionale afat-shkurtra dhe afat-gjata, me programe fleksibël sipas nevojave, kërkesave specifike dhe kulturës së kompanive dhe individëve:

 • Sistem modern të menaxhimit të sigurisë dhe të teknologjisë (përdorimi dhe planifikimi);
 • Zhvillim i koncepteve strategjike dhe menaxhim i kompanive të sigurisë;
 • Siguria dhe mbrojtja e pronës (banka, fabrika, hotele e vende specifike);
 • Përgatitja e shoferëve për VIP (zyrtarë e personalitete);
 • Trainim vetëmbrojtje për personalitetet nga sulmet e papritura
 • Menaxhim i evakuimit nga vendet publike të mbushur me njerëz.

Modul për Rojet fikse

 1. Standardet e sjelljes
 2. Njohuri bazë për të drejtën civile e penale
 3. Kërkimi dhe identifikimi
 4. Incidentet (Fiksimi dhe ruajtja e vendngjarjes)
 5. Ligji Licencimit
 6. Procedurat e urgjencës (ndihma e parë)

Join us and work in hundreds of projects
for the biggest brands in the world